Dungeon & Fighter

창작콘텐츠

UCC

소설

전도...서?.. (2)

웨펀:우왕 오필리아양 황혼의 전도서 가지고오

 

오필리아:감사합니다. 다음은 어둠의 전도서입니다.. 힘내세요!

웨펀:다녀옴 ㅅㄱ ㅎㅎ

 

-연옥-

 

웨펀:엄허 .. 너무 어둡자나..

 

알렉스:캬아!악~~

 

웨펀:헐!! 알렉스다 어떠카지!!!

 

알렉스:(점프) 캬아악!!

 

웨펀:(검을 위로듬) ...(씨익..)

 

-잠시후-

웨펀:겨우정리됐네..

 

어둠의전도사:꾸어꺼ㅓㅇ너어꺼얶ㅆ얶~~

 

웨펀:앗 저놈이군 덤벼라!! (발또!!)

 

푸샤샥 폭찍..

 

어둠의전도사:꾸우우누워ㅜ거~!!!! (투~~ㅁ 스~토~~ㄴ)!!

 

쿠쾅코아코아코아코아코왘쾅~~

 

웨펀:에라잇 리귀 초평타!!!

 

어둠의전도사:꾸어어억~~

 

샤라랑~(어둠의전도서 획득!)

 

웨펀:우왕 이게 그거군 어디한번보자..

 

 

 

 

_______________

|  데 스 노 트    |

|                     |
|                     |
|                     |

|                     |

|                     |

|                     |

|                     |

|                     |

|                     |

|                     |

|                     |

|______________|

 

웨펀:......(빠직)

 

 

2
  • 설정된 대표캐릭터가 없습니다.
  • 모험단Lv.0

일부 아바타는 게임과 다르게 노출될 수 있습니다.