본문 바로가기1 본문 바로가기2 본문 바로가기3

DUNGEON&FIGHTER

거래게시판

 • 던파월드
 • 거래게시판
 • ●한포:모든던파탬 희망하신급처가에 최대한삼●
 • 한포상점 | 카인

 • 2023-01-25 (10:34) | 34 | 신고 | 차단
 • ●한포:모든던파탬 희망하신급처가에 최대한삼

   

   

   

   

  ●던파관련탬 구매(아바타, 아이템, 패키지, 세라템, 상자류)

  ●원하시는 급처 가격 제시주세요!! 그 후 조율구매

  어떤 거래방식이든 거래가능(그날 매입비율로 책정중)


  문 의

  카톡 hanpo13(소문자)

                         아침9시~새벽2시 

                                                                                    

  좋아요 0

로그인 및 대표 캐릭터 설정 후 댓글 쓰기가 가능합니다.